Røldal

Vi bygger 3 stk. nye skitrekk som skal gå fra bunn til toppRøldal Skisenter

 1 stk skitrekk med tallerken            Lengde 600 meter 
 1 stk skitrekk med tallerken Lengde 900 meter
 1 stk skitrekk med T-Krok Lengde 1300 meter 

 Spleising i Røldal
 
 Innkorting av trekktau
Åpnes i Windows media player her.