Vedlikeholds - instrukser

Her kan diverse vedlikeholds-instrukser lastes ned i pdf format. Instruksene kan lagres ved å høyreklikke, deretter lagre som.
Instruksene er ment som en veiledning til diverse vedlikeholdsarbeid, og kan med fordel printes ut for å ha tilgjengelig på verkstedet. Vi anbefaler å lese igjennom hele instruksen før arbeidet begynner. Forslag til instrukser? Ta kontakt med oss. 


Skiheis Service AS - Postboks 325 - 3301 - HOKKSUND - Tlf.: 90977277 - E-post:
post@skiheis.as

 sitemap
Admin